TransBaltica 2016

trabsbaltica_main

 

 

Szanowni Państwo,

baltica]Mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Transportu, Logistyki i ITS TRANSBALTICA 2016, które odbędą się w dniach 18-20 maja 2016 r. w litewskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym LITEXPO w Wilnie. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei objęła to wydarzenie swoim patronatem.

Międzynarodowe targi TRANSBALTICA organizowane są przez litewskie Ministerstwo Łączności a ich celem jest prezentacja nowości na rynku, wyzwań sektora transportowego, wspieranie współpracy przedsiębiorstw z branży transportowej jak również rozwój międzynarodowych kontaktów biznesowych. Podczas imprezy prezentowane będą elementy związane z usługami kolejowymi, tranzytem ładunków, logistyką, rozwojem i bezpieczeństwem infrastruktury transportowej oraz osiągnięcia naukowe w zakresie wdrażania mechanizmów i materiałów.

Równolegle z TRANSBALTICA odbywać się będą Targi BALTTECHNIKA, zajmujące się tematyką sprzętu przemysłowego, robotów i urządzeń zrobotyzowanych, elektroniki, elektrotechniki i techniki obróbki oraz Targi MECHANIKA, skierowane do dostawców sprzętu transportowego, części zamiennych, importerów, przedstawicieli przedsiębiorstw z branży remontu pojazdów i obsługi, właścicieli flot pojazdów.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jako partner imprezy organizuje wyjazd na TRANSBALTICA do Wilna. Firmy zrzeszone w Izbie Kolei będą miały do dyspozycji wspólną powierzchnię wystawienniczą o wielkości minimum 30m², na której będzie możliwość zorganizowania spotkań B2B, odwiedzin przez osoby kształtujące litewską politykę transportową oraz przedstawicieli władz, ekspozycji materiałów reklamowych (roll – up’y, standy, ulotki, foldery).

Przewidywany wyjazd trwał będzie trzy dni, wliczając w to dwa noclegi na terenie Litwy. Zainteresowane firmy prosi o zgłaszanie się do dnia 10 marca 2016 r. w celu uzyskania szczegółowych informacji.

trabsbaltica_kontakt

 

 

 

Osobą odpowiedzialną za kontakt jest pan Zbigniew Wiśniewski tel. 508- 500-995
e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

 

 

 

Karta zgłoszenia:karta zgłoszenia TransBaltica

trabsbaltica_wystawcy

 

 

 

MTL ASCO RAIL SP. Z O.O.

trabsbaltica_program

 

 

 

17 maja – WTOREK (dwa miejsca wyjazdu Bydgoszcz/ Warszawa)
06.00 – Zbiórka uczestników – Bydgoszcz – parking przed siedzibą Izby
10:00 – Zbiórka uczestników – Warszawa- parking przed PKiN
10:30 – wyjazd autokaru do Wilna
14:00 – przerwa na posiłek
17:00 – przyjazd do Wilna – Centrum Wystawowe LITEXPO
odbiór stoiska, aranżacja stoiska
19:00 – przejazd do hotelu URBIHOP
20:00 – kolacja

18 maja – ŚRODA
7:00 – śniadanie
9:00 – wyjazd do Centrum Wystawowego LITEXPO
10:00 – uroczyste rozpoczęcie targów
12:00 – 14:00 – spotkania bilateralne z przedsiębiorcami z Litwy
14.00 – 16.00 – spotkania bilateralne z przedsiębiorcami GELPA
17:00 – zakończenie targów
18:00 – BANKIET WYSTAWCÓW (na terenie targów)
20:00 – powrót do hotelu URBIHOP

19 maja – CZWARTEK
7:00 – śniadanie
9:00 – wyjazd do Centrum Wystawowego LITEXPO/ fabryki DEPAS
10:00 – rozpoczęcie targów
10:00 -14:00 – zwiedzanie fabryki lokomotyw DEPAS (fakultatywne)
13:00 -15:00 – spotkania bilateralne z przedsiębiorcami z Litwy
16:00 – zakończenie targów
16:15 – zwiedzanie kolejowego dworca głównego
17:00 – zwiedzanie starówki i kolacja
powrót do hotelu URBIHOP

20 maja – PIĄTEK
7:00 – śniadanie
9:00 – wyjazd do Centrum Wystawowego LITEXPO
10:00 – rozpoczęcie targów
14:00 – powrót autokarem do Polski
planowany przyjazd do Warszawy – parking przed PKiN – godz. 21:00