EXPOPOWER

expopower_main

 MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI EXPOPOWER 2016,

mtp_expower10 – 12 maja 2016 r. w Poznań

 

Expopower- kolejna edycja za nami.

Energetyka, elektrotechnika, maszyny i urządzenia elektryczne, akcesoria układów automatyki, instalacje odgromowe, budownictwo energetyczne  i oświetlenie, ochrona środowiska  w energetyce. Do tego wystawcy z kraju i zagranicy. Prezentacja najnowszych rozwiązań i technologii podczas targów Expopower wypadła nadzwyczaj dobrze.

Od kilku lat poznańskie targi stanowią dla branży energetycznej jeden z najważniejszych momentów w roku podczas którego wystawcy oraz zwiedzający mogą zapoznać się z najnowszymi trendami w światowej energetyce. Targi stanowią bowiem miejsce przeglądu oferty wystawców, innowacyjności co stanowi inspirację dla wielu firm do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań.

Tegoroczna edycja Expopower odbywała się w ramach ENERGY FUTURE WEEK, czyli cyklu wydarzeń dedykowanych dla branży energetycznej. Podstawą Energy Future Week była próba szerszego otwarcia się na zagadnienia energetyki, wyznaczanie trendów dla sektora energetycznego Europy Środkowowschodniej, wymiana międzynarodowych doświadczeń  oraz inspirowanie krajowego sektora do rozwoju. Wydarzenie to zgromadziło blisko 200  panelistów z całego świata, w tym przedstawicieli Electric Power Research Institute, Instytutu Jacques’a Delorsa jak również a także regulatorów, wytwórców i dystrybutorów energii. W tegorocznej edycji wzięło udział 6 535 osób z Polski i zagranicy.

Podczas Expopower, które już drugi raz z rzędu odbywały się w nowej formule, w ramach której przedstawiono szeroki zakres form dostarczania energii, szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z potencjałem biznesowo- edukacyjnym. W rezultacie w ramach targów odbyła się wystawa i forum InnoPower oraz Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy Energi@21. Imprezy zgromadziły prelegentów oraz słuchaczy z USA, Francji, Niemiec, Włoch, Litwy, Islandii, Norwegii. Ponadto po raz pierwszy zorganizowano GasReg21 a zatem wystawę i konferencje dedykowane dla sektora gazowego, naftowego i energii elektrycznej oraz branżowe seminaria m.in. organizacji Energy Regulators Regional Association, czy stowarzyszenia ELSA.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei kolejny raz była patronem branżowym targów a równocześnie jednym z wielu wystawców. Oferta Izby spotkała się z szerokim zainteresowaniem ze strony firm z branży energetycznej. W rezultacie stoisko było miejscem wielu spotkań podczas, których omówiono korzyści z członkostwa w samorządzie oraz scharakteryzowano formy działalności Izby Kolei.

Kolejny już rok na poznańskich targach towarzyszyła nam jedna z firm członkowskich- Elektromontaż- Lublin Sp. z o.o., czyli firma zajmująca się firmy projektowaniem, wykonawstwem oraz produkcją urządzeń SN i nN. Lubelski wystawca w tym roku szczególny nacisk położył na promocję na stacje transformatorowe w obudowie betonowej oraz stacje transformatorowe w obudowie metalowej. Pierwszy z produktów to prefabrykowane małogabarytowe stacje transformatorowe, które są przeznaczone do ustawienia wolnostojącego i przystosowane do pracy w sieci kablowej o układzie pierścieniowym. Konstrukcja w nich wykonana jest w technologii żelbetowej, stanowiąc jedną zwartą obudowę. Stacje tego typu posiadają korytarz obsługi lub obsługiwane są z zewnątrz oraz są przystosowane do transportu samochodowego. Drugi z produktów Elektromontażu- Lublin to  stacje transformatorowe metalowe z rodziny STLm-… z wewnętrznym korytarzem obsługi. Ich przeznaczeniem jest zasilanie pierścieniowe lub promieniowe odbiorców, jak również placów budów, dróg i autostrad z sieci 15+20 kV. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu – w zależności od potrzeb – fundamentu betonowego, płóz lub metalowej ramy.

Na poznańskich targach pojawiło się także kilka innych firm zrzeszonych, które zaprezentowały najnowsze rozwiązania i produkty- Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy, IGE+XAO Polska Sp. z o.o., obie firmy z Krakowa, Elma Energia sp. z o.o. z Olsztyna, PROTEKTEL – Zbigniew Achciński, Dariusz Stempiń, Jacek Turkowski Spółka Jawna z Przasnysza oraz miejscowy Astat Sp. z o.o.

Majowe Targi Expopower po raz kolejny były wydarzeniem, które stanowiło istotny głos w dyskusji o przyszłości polskiego sektora energetycznego i jego roli dla polskiej gospodarki w kontekście wyzwań krajowych i międzynarodowych.

 

expopower_zgloszenia

 

expopower_kontakt