Szkolenie- prom

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.05.2016r.

 

prom_main

 

 

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach 7-11 czerwca odbędzie się szkolenie pt:

„POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE LAT 2014-2020
W KONTEKŚCIE FIRM BRANŻY KOLEJOWEJ –  finansowanie usług i inwestycji”,

które odbędzie się na promie w relacji: Gdańsk-Ryga-Sztokholm-Gdańsk.

 

Nowa pula środków unijnych stwarza kolejny impuls do rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Największe kwoty inwestowane będę w infrastrukturę transportową a największy wzrost przyznanych środków nastąpi w sferze innowacyjności. Centrum Unijnych Projektów Transportowych stoi na straży racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów transportowych.

symphony_med_hr[1]Ze względu na to, że Polska Izba Producentów Urządzeń  Usług na Rzecz Kolei od lat współpracuje z Centrum Unijnych Projektów Transportowych otrzymała możliwość przekazania wiedzy w formie szkolenia. Prowadzącym szkolenie będzie Ekspert Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego Pan Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT, doświadczony w zakresie absorpcji środków UE w poszczególnych instrumentach.

Podczas rejsu uczestnicy poznają dwie wspaniałe stolice krajów nadbałtyckich:

  • SZTOKHOLM – siedziba królów szwedzkich oraz miasto, w którym wręcza się prestiżową Nagrodę Nobla.
  • RYGA – stolica Łotwy. Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO ze względu na wyjątkowo duże skupienie architektury secesyjnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE FIRMY CZŁONKOWSKIE WRAZ Z SYMPATYKAMI.

Szkolenie pt:
„Pozyskiwanie Środków Unijnych w perspektywie
Lat 2014-2020 w kontekście firm branży kolejowej-
finansowanie usług i inwestycji”

RYGA, SZTOKHOLM
7-11 czerwca 2016r.

prom_program

 

 

 

Dzień I:
16.45 spotkanie uczestników na Bazie Promowej Polferries w Gdańsku ul. Sucharskiego 1.
• Rejestracja uczestników, odprawa biletowa,
18.00 wypłynięcie promu z Gdańska
19.00 Uroczysta kolacja

Dzień II:
08.00- 10.00 śniadanie
10.00-11.45 szkolenie
12.00 przyjście promu do Nynashamn
• przejazd do Sztokholmu
15.15 przejazd na Terminal Promowy SILJA LINE
17.00 wypłynięcie do Rygi – stolicy ŁOTWY .
• kolacja

Dzień III:
08.00 – 9.30 śniadanie
09.30- 10.45 szkolenie
11.00 /CZAS LOKALNY/ przyjście promu do Rygi
14.00 -16.30 spotkanie indywidualne z osobą prowadzącą
17.30 wyjście promu z Rygi/ Czas Lokalny
19.00 kolacja

Dzień IV:
07.00 09.00 – śniadanie
09.00- 12:00 szkolenie
12:00 Sztokholm
16.15 wyjazd ze Sztokholmu do Nynaeshamn
17.15 odprawa biletowa ,
18.00 wypłynięcie promu z Nynäshamn do Gdańska
18.30 kolacja

Dzień V :
08-10.00 śniadanie
12.00 – przyjście promu do Gdańska, zakończenie szkolenia

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian programu.

prom_zgloszenia

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA: pobierz

prom_kontakt

 

 

 

Więcej informacji udzieli Państwu Katarzyna Wiśniewska pod numerem tel : 515 454 183
lub adresem mailowym: k.wisniewska@izbakolei.pl