Szkolenie- prom

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.05.2016r.

 

prom_main

 

 

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach 7-11 czerwca odbyło się szkolenie pt:

„POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE LAT 2014-2020
W KONTEKŚCIE FIRM BRANŻY KOLEJOWEJ –  finansowanie usług i inwestycji”,

 

W dniach 7-11 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie pt.  „Pozyskiwanie środków unijnych w perspektywie lat 2014-2020 w kontekście firm branży kolejowej finansowanie usług i inwestycji ”. Prowadzącym  szkolenie był  pan Przemysław Wróbel  – ekspert Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W szkoleniu  wzięli  udział  przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz przedsiębiorcy branży kolejowej.

Głównym celem spotkania zorganizowanego przez Izbę Kolei było przedstawienie zasad i procedur efektywnego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane z branżą. Zebrani goście uzyskali również wiedzę na temat struktury pozyskanych środków oraz możliwości wsparcia inwestycji przez sektor bankowy.

Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu uczestnicy zostali wzbogaceni o dodatkową wiedzę na temat: zastosowania odpowiednich instrumentów i dokumentów w realizacji poszczególnych programów, osi i działań.

Ostatni dzień spotkania zakończył się uroczystym rozdaniem certyfikatóDSC00018w

prom_program

 

 

 

Dzień I:
16.45 spotkanie uczestników na Bazie Promowej Polferries w Gdańsku ul. Sucharskiego 1.
• Rejestracja uczestników, odprawa biletowa,
18.00 wypłynięcie promu z Gdańska
19.00 Uroczysta kolacja

Dzień II:
08.00- 10.00 śniadanie
10.00-11.45 szkolenie
12.00 przyjście promu do Nynashamn
• przejazd do Sztokholmu
15.15 przejazd na Terminal Promowy SILJA LINE
17.00 wypłynięcie do Rygi – stolicy ŁOTWY .
• kolacja

Dzień III:
08.00 – 9.30 śniadanie
09.30- 10.45 szkolenie
11.00 /CZAS LOKALNY/ przyjście promu do Rygi
14.00 -16.30 spotkanie indywidualne z osobą prowadzącą
17.30 wyjście promu z Rygi/ Czas Lokalny
19.00 kolacja

Dzień IV:
07.00 09.00 – śniadanie
09.00- 12:00 szkolenie
12:00 Sztokholm
16.15 wyjazd ze Sztokholmu do Nynaeshamn
17.15 odprawa biletowa ,
18.00 wypłynięcie promu z Nynäshamn do Gdańska
18.30 kolacja

Dzień V :
08-10.00 śniadanie
12.00 – przyjście promu do Gdańska, zakończenie szkolenia

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian programu.

prom_zgloszenia

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA: pobierz

prom_kontakt

 

 

 

Więcej informacji udzieli Państwu Katarzyna Wiśniewska pod numerem tel : 515 454 183
lub adresem mailowym: k.wisniewska@izbakolei.pl