Energetics 2015

energetics_main

 

 

Trzy dni targowe, ponad stu wystawców, w tym Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz setki zwiedzających. W Lublinie odbyły się jedna z najważniejszych imprez targowych branży energetycznej – Energetics.

ene15_www_322x126

Hala C, stoisko 138

Podczas targów zaprezentowano najnowsze rozwiązania techniczne w elektroenergetyce, elektronice i energetyce odnawialnej w tym systemy wytwarzania i przesyłanie energii elektrycznej, przetwarzania energii, automatyki czy informatyki w energetyce.

Uroczystego otwarcie VIII edycji Tragów Energetycznych ENERGETICS oraz towarzyszących Targów Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA dokonano w pierwszy dzień imprezy. Wśród gości obecnych na uroczystości znaleźli się m.in.: Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Wiceprezes czy Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Energetyków Polskich, a także przedstawiciele Patronów i Partnerów Targów. Podczas inauguracji targów odbyło się ponadto nadanie Honorowego Tytułu Ambasadora Targów Panu Krzysztofowi Żukowi – Prezydentowi Miasta Lublin. Tytuł ten to wyróżnienie przyznawane od 2011 roku przez Polską Izbę Przemysłu Targowego. Jego celem jest docenienie roli i zaangażowania osób ze świata biznesu, nauki i polityki, przyczyniających się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce oraz popularyzacji idei targów.

Corocznie Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług zaprezentowała swoje stoisko na którym pojawiło się czterech podwystawców:

  • Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy, która pokazała na targach między innymi teleskopowy drążek izolacyjny TDI-B, uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B czy uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B.
  • Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., oferująca kompleksowe rozwiązania stałoprądowe związane z zasilaniem bateryjnym światowej klasy producenta baterii akumulatorów.
  • ELMA ENERGIA sp. z o.o., specjalizująca się w branży energii biernej oraz kompensacji mocy biernej.
  • ZWSE Białystok Sp. z o.o., którego podstawową działalnością są kompleksowe prace związane z robotami elektroenergetycznymi dotyczącymi budowy, remontów i modernizacji linii napowietrznych WN, SN i nn, linii kablowych SN i nn, stacji transformatorowo – rozdzielczych- napowietrznych i wnętrzowych, energooszczędnego oświetlenia ulic i placów oraz wykonujemy również prace pod napięciem.

Ponadto na targach swoje ekspozycje zaprezentowały firmy członkowskie Izby: Astat Sp. z o.o., Aste Sp. z o.o., Elektrobudowa S.A., Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., IGE+XAO, PROTEKTEL – Zbigniew Achciński, Dariusz Stempiń, Jacek Turkowski Spółka Jawna oraz WAGO Elwag Sp. z o.o.

Lubelski Elektromontaż pokazał na swoim stoisku dwie nowości:

  • rozdzielnicę inteligentną średniego napięcia RSL-I, która jest realizowana w ramach programu INNOTECH i na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i która charakteryzuje się nowym systemem pomiaru energii elektrycznej polegającej na zastosowaniu hybrydowego rozwiązania przekładników prądowo – napięciowych z elementami elektronicznymi,
  • stacje transformatorową SN/nN na podwoziu jezdnym, która znajduje zastosowanie w przypadku awarii stacji transformatorowych, konieczności zasilania odbiorników przemieszczanych czy tymczasowego zasilania na placach budowy.

W czasie trwania targów zorganizowano kilka seminariów i forum. Podczas seminarium zorganizowanego przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny jednym z prelegentów był Paweł Durka z Elektromontażu Lublin Sp. z o.o., który zaprezentował rozdzielnicę inteligentną SN jako element sieci Smart Grid.

Nieodłącznym elementem Targów są konkursy targowe. W ramach Targów Energetycznych ENERGETICS 2015 Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia i nagrody w kategorii „Produkt Roku” oraz „Forma Promocji Targowej”. Podczas Lubelskiej Gali Energetyki wręczono także puchar Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

I Wyróżnienie w kategorii Produkt Roku Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2015
za SERIĘ SŁUPÓW STRUNOBETONOWYCH DLA LINII WN 110Kv otrzymała firma STRUNOBET-MIGACZ Sp. z o.o.

II Wyróżnienie w kategorii Produkt Roku Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2015
za WIELOFUNKCYJNY PRZEKAŹNIK CZASOWY MASTER otrzymała firma POLLIN Zakład Elektroniczny Wojciech Polak

III Wyróżnienie w kategorii Produkt Roku Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2015
za ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY smart ARS pro otrzymała firma APATOR S.A.

Nagrodę Targową w kategorii Produkt Roku Targów Energetycznych ENERGETICS 2015
za rodzinę sterowników SO-52v21-AUT z funkcją sygnalizatora zwarć do nadzoru rozłączników i stacji napowietrznych otrzymała firma MIKRONIKA.

W kategorii Forma Promocji Targowej Targów Energetycznych ENERGETICS Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę Targową firmie: Elektrobudowa S.A.

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu Pucharu Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej firmie: Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny w Białymstoku za Elektromechaniczne napędy ze sterownikami typu Nien do łączników napowietrznych SN

 

energetics_wspolwystawcy

 

 

 

logo elmahoppeckezwselogo aktywizacja