Relacja

ENEGETAB 2017
O przyszłości branży energetycznej

Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB to jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Podczas targów prezentowane są najnowsze technologie, to także forum spotkań i dyskusji, podczas których kształtują się trendy i rozwiązania wpływające na przyszłość branży energetycznej.

W tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 12-14 września, udział wzięło ponad 700 wystawców z kilkunastu krajów Europy i Azji – producentów, dostawców, projektantów, technologów, handlowców, menadżerów wysokich szczebli, operatorów oraz serwisantów związanych z sektorem. Wśród wystawców prezentujących najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki nie mogło zabraknąć Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Współwystawcami na stoisku Izby były firmy: Venture Industries Sp. z o.o. oraz Telpod SA.

Oficjalne otwarcie targów miało miejsce 12 września. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prezydent miasta Bielsko­-Biała Jacek Krywult, prezes ZIAD Bielsko-Biała Janusz Kisiel, dyrektor zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną Polskich Sieci Elektroenergetycznych Andrzej Kaczmarek, pre­zes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak i wiceprezes TAURON Dystrybucja SA Jerzy Topolski.

Podczas targów wystawcy zaprezentowali m.in. generatory, transformatory i inne maszyny elektryczne, odnawialne źródła energii, urządzenia rozdzielcze wysokich i niskich napięć, układy automatyki, sterowania, pomiarów i diagnostyki, kable i przewody, słupy, podnośniki i pojazdy specjalistyczne dla energetyki, osprzęt i elementy sieci i instalacji, oświetlenie, narzędzia i urządzenia do budownictwa energetycznego, technologie i usługi dla energetyki oraz wiele innych innowacyjnych rozwiązań. Prezentowane produkty i technologie mogły wziąć udział w prestiżowych targowych konkursach.

Jak co roku wystawom towarzyszył szereg konferencji, prezentacji i seminariów promocyjnych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła konferencja „Perspektywy rozwoju elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej”, podczas której omówiono problemy, jakie stoją przed elektro­energetyką sieciową, związane ze zmianami klimatycznymi oraz nowymi tendencjami w dzie­dzinie odnawialnych źródeł energii i Smart Grid. Innym cieszącym się popularnością wydarzeniem była konferencja „Technika prac pod napięciem w przemyśle”, kierowana przede wszystkim do przedstawicieli energetyki przemysłowej, w której technologie PPN są jeszcze mało rozpowszechnione, a mogą znacząco pomóc w realizacji prac eksploatacyjnych bez konieczności wyłączania urządzeń niezbędnych dla zachowania ciągłości procesów technologicznych.

Tegoroczna edycja potwierdziła i umocniła prestiż targów ENERGETAB na krajowym rynku energetycznym. Profesjonalna atmosfera, merytoryczne dyskusje i innowacyjność prezentowanych produktów dowodzi, że tego typu wydarzenie jest potrzebne i może w realny sposób wpływać na rozwój branży i całej polskiej gospodarki.