Relacja

ENEGETAB 2018

Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB to jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Podczas targów prezentowane są najnowsze urządzenia, maszyny oraz technologie, to także forum spotkań i dyskusji, podczas których kształtują się trendy i rozwiązania wpływające na przyszłość branży energetycznej.

W tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 11-13 września, udział wzięło ponad 700 wystawców z 23 krajów europejskich i azjatyckich – producentów, dostawców, projektantów, technologów, handlowców, menadżerów wysokich szczebli, operatorów oraz serwisantów związanych z sektorem. Wśród wystawców prezentujących najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki nie mogło zabraknąć Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Współwystawcami na stoisku Izby były firmy: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Krause Sp. z o.o., Acte Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Bialimex” Sp. z o.o..

Zakres prezentowanych wyrobów i technologii był bardzo obszerny. Jak co roku, tak i w tym przeważały urządzenia i aparatura związana z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej od niskiego po najwyższe napięcia. Na stoiskach plenerowych łatwo można było dojrzeć maszyny, urządzenia czy pojazdy stosowane podczas budowy lub inspekcji linii napowietrznych czy kablowych. Silnie prezentowaną branżą była też automatyka i elektronika przemysłowa – dostawcy aparatury pomiarowej, elementów elektromechanicznych (np. przekaźników, złącz, obudów), elementów indukcyjnych, transformatorów, zasilaczy itp. Pojawiło się też wielu producentów i dostawców z branży oświetleniowej, zarówno jeśli chodzi o źródła światła jak i oprawy czy słupy. Prezentowane produkty i technologie mogły wziąć udział w prestiżowych targowych konkursach.

Jak co roku wystawom towarzyszył szereg konferencji, prezentacji i seminariów promocyjnych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła konferencja „Rozwój partnerskich relacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą w energetyce”. Po konferencji można było usłyszeć wiele pochlebnych opinii o jej wysokim poziomie merytorycznym i wzajemnym poszukiwaniu sposobów optymalnego doboru wykonawców a także partnerskiego udziału obu stron w rozwiązywaniu występujących problemów, zarówno na etapie przygotowania jak i w trakcie realizacji tak istotnych dla infrastruktury energetycznej inwestycji czy modernizacji. Innym cieszącym się popularnością wydarzeniem była konferencja „Bezpieczna aparatura elektryczna niskiego napięcia”, której celem było zwrócenie uwagi uczestników rynku na zagrożenia dla zdrowia i mienia użytkowników instalacji elektrycznych wynikające z instalowania aparatów, które nie spełniają norm, wymogów technicznych i deklarowanych parametrów.

Tegoroczna edycja potwierdziła i umocniła prestiż targów ENERGETAB na krajowym rynku energetycznym. Profesjonalna atmosfera, merytoryczne dyskusje i innowacyjność prezentowanych produktów dowodzi, że tego typu wydarzenie jest potrzebne i może
w realny sposób wpływać na rozwój branży i całej polskiej gospodarki.